In de nacht van 1 februari 1934 woedde er een zware noordooster storm als gevolg waarvan de Eschmolen van haar wieken werd beroofd. Maandenlang hebben de 13 meter lange roeden (*), wachtend op een koper, naast de molen gelegen. Aangezien het aantal windmolens door de komst van elektriciteit sterk afnam, zijn de wieken nooit verkocht. […]