De historie van de Eschmolen

De Eschmolen, een windkorenmolen, stond eeuwenlang op de Deldeneresch, aan de weg van Delden naar Almelo. In 1959 brandde de molen af, het dramatische einde van een van de oudste industriële gebouwen van Twickel en Delden. De Stichting Eschmolen Delden wil graag iedereen enthousiast maken om er samen voor te zorgen dat de molen wordt herbouwd en dat er weer wieken gaan draaien op de Deldeneresch.

Steunt u ons initiatief om de Eschmolen te herbouwen? Word dan Vriend.

Maak jaarlijks minimaal € 10,00 over op bankrekening NL22 RABO 0132 6947 86 t.n.v. Stichting Eschmolen Delden o.v.v. “Vriendbijdrage”.

Er is ook de mogelijkheid u als Vriend aan te melden via ons internetformulier. Als Vriend ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale Vriendenbijeenkomsten.