STICHTING ESCHMOLEN DELDEN

De Stichting Eschmolen Delden is op initiatief van Derk Rouwhorst opgericht in 2010 en heeft als doel de molen, die in 1959 is afgebrand, te herbouwen en te exploiteren.

Stichting Twickel stelt de grond hiervoor beschikbaar, vlakbij de plek waar de molen oorspronkelijk stond.

Het plan tot herbouw sluit naadloos aan bij de Nota Recreatie en Toerisme van de Gemeente Hof van Twente, de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel en het Pact van Twickel.

De nieuw te bouwen Eschmolen – een kopie van het origineel – moet weer graan gaan malen en daarmee het oude ambacht van molenaar nieuw leven inblazen. Door de molen in ere te herstellen wordt het landschap van de Deldeneresch compleet gemaakt en krijgt het toerisme een impuls.

Naast zijn oorspronkelijk functie biedt de molen ruimte voor  educatieve en maatschappelijke activiteiten, verkoop van streekproducten plus zitjes waar bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie of een glaasje fris met een versnapering.

De combinatie van historie, cultuur, educatie, recreatie en duurzaamheid maakt dit project bijzonder en zorgt er voor dat de Eschmolen een vooraanstaande trekpleister wordt voor jong en oud.

planvanaanpak

PLAN VAN AANPAK

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft de Stichting Eschmolen Delden professioneel ondersteund door het opstellen van een Plan van Aanpak en door de Stichting te begeleiden bij de voorbereidingen voor de herbouw van de molen.

Op 29 september 2011 is in aanwezigheid van een groot aantal genodigden het Plan van Aanpak officieel overhandigd aan de heer Roderik graaf zu Castell-Rüdenhausen (bewoner van Kasteel Twickel), de heer ir. A.H. Schimmelpenninck (rentmeester van Stichting Twickel) en de heer mr.ing. B.J. Sijbom (wethouder van Gemeente Hof van Twente). Het plan laat zien hoe de Stichting Eschmolen Delden de herbouw van de molen wil realiseren, welke activiteiten zij wil ontplooien en wat daarvoor nodig is.

U kunt het Plan van Aanpak downloaden door hier te klikken.

ANBI-STATUS

De Stichting Eschmolen Delden heeft de status culturele ANBI-instelling en is daarmee vrijgesteld van schenk- of erfbelasting (RSIN fiscaal nummer 822443338).

Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden door particulieren 125% van de jaarlijkse schenking van de inkomstenbelasting (IB) kan worden afgetrokken waardoor de netto schenking voor de sponsor aanmerkelijk lager uitkomt. Wij willen u dit graag toelichten.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften

JAARVERSLAG

Het jaarverslag 2023 van de Stichting Eschmolen Delden is hier te downloaden:
Eschmolen jaarverslag 2023

BESTUUR

Jan Bouke Zijlstra,  voorzitter
Heleen Weber, secretaris
Marcel Kamp, penningmeester
Derk Rouwhorst
Helmig Kleerebezem
Ben Uitdewilligen
Jan Reuvers

COMITÉ VAN AANBEVELING

De heer prof. P.B. Boorsma, oud senator, oud hoogleraar Universiteit Twente
De heer mr. G.W. Rouwenhorst, notaris te Delden
De heer G.B.J. Raanhuis, oud directeur Commerciële Zaken Rabobank
De heer prof. W. Lemstra, oud senator, oud burgemeester Hengelo
Mevrouw J.M.G. Schreijer-Pierik, lid Europees Parlement
Jacques Troch, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch, professor emeritus Universiteit Twente

Steunt u ons initiatief om de Eschmolen te herbouwen? Word dan Vriend.

Maak jaarlijks minimaal € 10,00 over op bankrekening NL22 RABO 0132 6947 86 t.n.v. Stichting Eschmolen Delden o.v.v. “Vriendbijdrage”.

Er is ook de mogelijkheid u als Vriend aan te melden via ons internetformulier. Als Vriend ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale Vriendendagen.