De basis voor de Eschmolen ligt er!

Deze week waren er weer zichtbare werkzaamheden bij de Eschmolen. Met groot materieel
is zogenaamde rode grond aangebracht rondom de fundering. Dit zand is afkomstig van de
opgeheven noordelijke lus. Die wordt vervolgens gevuld met zwarte aarde, zodat de rondom
gelegen akker weer tot een geheel wordt.

Hoewel de Eschmolen, de naam zegt het al, op een hoger gelegen es staat, loopt de grond
op de plaats van molen toch behoorlijk af ten opzichte van de weg. Ieder gebouw staat altijd
iets hoger dan de aanliggende weg, dus dit geldt ook voor de molen. Tijdens het storten
van de fundering kwam het goed uit dat de grond lager was, zodat minder diep hoefde te
worden uitgegraven. Rondom de fundering wordt eerst een brede strook rood zand
aangebracht, zodat deze begaanbaar is voor kranen en hoogwerkers tijdens de bouw en
later voor noodzakelijk onderhoud. Wanneer de molen er staat, zijn de eerste meters
rondom de fundering bestemd voor de afgeschermde ruimte, waar het gevlucht (de wieken)
komt te draaien. Daaromheen een strook bestemd voor toegang molen en plaats voor
materieel voor onderhoud. De luchtfoto geeft een goed beeld van de werkzaamheden en
globale invulling van het terrein.

Op een later tijdstip, namelijk wanneer de Stichting Twickel zwarte aarde beschikbaar heeft,
wordt het terrein tot aan de weg op hoogte gebracht. Achter de molen loopt deze geleidelijk
af tot aan de lager gelegen akker, waar graan komt te staan. Door een goede samenwerking
tussen Twickel, plaatselijke aannemers en transportbedrijven en ons bestuur kunnen we
dit vlot realiseren.

De medewerkers van genoemde bedrijven zijn door Derk Rouwhorst goed voorzien van
koffie, gehaktballen en koeken! Dit werd zeer gewaardeerd.

Wanneer met de bouw van de molen vlak na de winter wordt gestart is deze van alle kanten
goed bereikbaar. Het terrein wordt verder ingevuld, wanneer de molen klaar is.
Denk hierbij aan toegang looppaden, hekwerk voor afscherming gevlucht, fietsenstalling etc.

Foto Jasper de Groot

Tekst Ben Uitdewilligen