GEWIJZIGDE INVESTERINGSBEGROTING

In de afgelopen maanden hebben bestuursleden van onze Stichting een aantal nieuwgebouwde molens bezocht om inzicht te krijgen in wat er zoal komt kijken bij de herbouw van een molen.
We bezochten molen De Windhond in Soest, De Koe in Ermelo, Windlust in Burum en de Puurveense molen in Kootwijkerbroek. Overal werden we gastvrij ontvangen en uitvoerig geïnformeerd over wat er allemaal op je pad komt bij de plannen om een verloren gegane molen te herbouwen.
De meest genoemde woorden waren: draagkracht (bij de bewoners van je stad of dorp), enthousiasme, geduld en doorzettingsvermogen. Al deze omschrijvingen zijn op ons volop van toepassing.
foto_nieuws_april_2017
Onze gesprekken en de verkregen informatie hebben ertoe geleid dat wij – als bestuur van de Stichting Eschmolen Delden – een nieuwe, verlaagde financiële begroting hebben gemaakt.
Door de ontvangstruimte onder de molen kleiner en eenvoudiger uit te voeren en in te richten besparen we ca. € 580.000,00.  De totale investering bedraagt nu € 1.336.000,00 waardoor de kansen op realisering van de herbouw van de molen aanmerkelijk toenemen.
Momenteel bereiden we de uitgave van een nieuw Sponsorboek voor dat alle Eschmolen-vrienden zullen ontvangen. Komend najaar staat een vriendenavond gepland waarop u over alle recente ontwikkelingen geïnformeerd zult worden.

Verder kunnen wij melden dat de heer Jacques Troch, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch en professor emeritus aan de Universiteit Twente, nu deel uitmaakt van ons Comité van Aanbeveling.
Maar niet alleen versterking van het Comité van Aanbeveling is noodzakelijk. We komen nu in een fase waarin we als bestuur niet alles alleen kunnen doen. Iedereen die evenals wij enthousiast is over het herbouwen van de molen roepen we daarom op om zich bij ons te melden bij (zie contact). In gezamenlijk overleg kunnen we dan bezien hoe u de realisatie van de molen dichterbij kunt brengen.