100e VRIEND VAN DE ESCHMOLEN

De Stichting Eschmolen Delden heeft de heer Hennie van Ommen als 100e Vriend kunnen verwelkomen.

100e vriend

Hennie van Ommen (r.) overhandigt zijn aanmeldingsformulier als Vriend aan Derk Rouwhorst

g altijd in zijn geheugen gegrift. Hij heeft grote waardering voor de plannen van de Stichting om de molen te herbouwen. Vele Deldenaren, maar ook inwoners uit de omringende plaatsen, gaven zich onlangs op als Vriend van de Eschmolen. Door lezingen, publicaties en folders zijn de plannen tot herbouw in Delden en omgeving bekend geworden. Hiervoor is een groot bedrag nodig en daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen blijk geven het plan moreel en financieel te steunen door zich op te geven als Vriend. Hoe meer Vrienden zich melden, hoe meer succes behaald kan worden bij het werven van fondsen en subsidies. Vrienden kunnen zich via deze website opgeven (Word Vriend); men wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ontvangt uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten.