Vaak is één van de dierbaarste plekken in ons leven die waar we onze jeugd doorbrachten. In mijn jeugd woonde ik op de Deldeneres, even buiten het stadje Delden, aan de weg naar Almelo. Ons speelterrein werd omzoomd door akkers en weiden, in meerdere richtingen hadden we wel een kilometer de ruimte. Dit was het […]

Het bestuur van Stichting Eschmolen Delden was zeer verheugd toen bakker Jan Meen 5 van deze molens aanbood. Ze zijn 21 centimeter hoog en gemaakt van topklasse Belgische chocolade, een lust voor het oog. De Specialisten van Chocoladeatelier De Meester hebben hun best gedaan een heerlijk en toepasselijk cadeau te maken. We hebben ze geschonken […]

Deze week waren er weer zichtbare werkzaamheden bij de Eschmolen. Met groot materieel is zogenaamde rode grond aangebracht rondom de fundering. Dit zand is afkomstig van de opgeheven noordelijke lus. Die wordt vervolgens gevuld met zwarte aarde, zodat de rondom gelegen akker weer tot een geheel wordt. Hoewel de Eschmolen, de naam zegt het al, […]

Ons bestuur was bijzonder verheugd toen Albert Heijn onlangs meldde dat de opbrengst van de statiegeldactie maar liefst € 2.915,70 bedroeg. Naar schatting zijn er zo’n 14.500 lege flessen voor de herbouw van de Eschmolen ingeleverd. Wij bedanken niet alleen Albert Heijn Bekman maar uiteraard vooral haar klanten die hiermee duidelijk maken dat ze vierkant […]

Al in de dertiger jaren van de vorige eeuw beklaagden de ANWB, de vereniging de Hollandsche Molen, de stichting Het Overijsselsch Landschap en de burgemeester zich bij de rentmeester van Twickel over de achteruitgang van de Eschmolen en drongen zij aan op restauratie; echter zonder succes. In de jaren vijftig nam ook de Deldense VVV […]

Van de jongens die na de oorlog in Delden geboren zijn, gingen er velen in hun jeugd naar de Eschmolen en klommen erin. Het was het hoogste gebouw van de stad waar iedereen in kon klimmen en het was ook niet moeilijk. De meesten van die jongens gingen naar de grote Jongensschool aan de Langestraat […]

Molenbouwer Vaags uit Aalten heeft onlangs de romp (een achtkant) gebouwd voor de nieuwe molen in Wesepe. Deze zal eerdaags op de onderbouw worden geplaatst. De vorm van deze achtkant is identiek aan die van de Eschmolen. Ook krijgt deze molen – evenals de Eschmolen – roeden met een lengte van maar liefst 26 meter. […]

Eind februari jl. heeft de Stichting Eschmolen Delden een toezegging ontvangen voor een subsidie van maar liefst € 100.000,00. Deze is afkomstig van het Europese Leader programma en betekent wederom een belangrijke stap in de realisatie van de herbouw van de in 1959 afgebrande Eschmolen. Het bestuur is nog in gesprek met meerdere partijen en […]

De belangstelling voor en het geloof in de herbouw van de Eschmolen blijft groeiende. Zozeer zelfs dat zich inmiddels drie Deldenaren hebben aangemeld om de opleiding vrijwillig molenaar te gaan volgen. Bestuurslid Ben Uitdewilligen (foto) is reeds gestart; hij doet praktijkervaring op bij de Almelose molen “De Hoop”. Mede door zijn enthousiasme gaan nu ook […]

In de nacht van 1 februari 1934 woedde er een zware noordooster storm als gevolg waarvan de Eschmolen van haar wieken werd beroofd. Maandenlang hebben de 13 meter lange roeden (*), wachtend op een koper, naast de molen gelegen. Aangezien het aantal windmolens door de komst van elektriciteit sterk afnam, zijn de wieken nooit verkocht. […]