Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei jl. de privacywet gewijzigd is en dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden is. De door u aan Stichting Eschmolen Delden verstrekte gegevens worden uitsluitend voor ons zelf gebruikt en worden niet aan andere partijen/organisatie verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend […]