25.000 EURO VOOR DE ESCHMOLEN

rabobank-24-05-2016

Maarten Vonk (l.) en Derk Rouwhorst

De Eschmolen krijgt de wind in de zeilen!
Onlangs overhandigde de heer Maarten Vonk – directievoorzitter van de Rabobank Centraal Twente – een cheque aan Derk Rouwhorst, voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden (zie foto). De overhandiging vond plaats voor het bord aan de Almelosestraat, de plek waar de molen zal worden herbouwd.
De Rabobank vindt de terugkeer van de molen belangrijk voor de stad en het plan goed doordacht. De bank toont hiermee duidelijk haar lokale betrokkenheid. Door deze bijzondere schenking is de Rabobank na het Deldense bedrijf Le Vin en direct b.v. eveneens een belangrijke sponsor. De namen van onze sponsoren zullen worden vermeld op een bord in de nieuwe Eschmolen en uiteraard op onze website www.eschmolendelden.nl.
De nieuwe Eschmolen wordt een ontmoetingspunt van verleden, heden en toekomst. Het verleden in de vorm van cultuurhistorische en educatieve activiteiten, het heden via zorg-, welzijns- en arbeidsmarktinitiatieven en de toekomst door vergroting van de fysieke (natuur en milieu) en maatschappelijke leefbaarheid (zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking). De Eschmolen biedt hen een groot aantal mogelijkheden om actief te worden.
De molen zal nieuwe stimulansen voor de inwoners en meer recreatieve mogelijkheden aan toeristen bieden.
Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van de Rabobank en hoopt dat vele bedrijven dit voorbeeld zullen volgen wanneer ze binnenkort worden benaderd met het sponsorboek.