ANNIE EN DE ESCHMOLEN ZIJN GROEN

Op de plek waar de Eschmolen herbouwd zal worden, sloot Annie Schreijer-Pierik – CDA-kandidaat voor het Europees Parlement – haar verkiezingscampagne af.

annie schreijer

V.l.n.r. Jan Bouke Zijlstra, Annie Schreijer-Pierik, Derk Rouwhorst, Sander Smit, Jan Brummer en Adriaan van Es

Met bestuursleden van de Stichting Eschmolen Delden en raadslid Sander Smit bracht Annie een toost uit en men wenste elkaar veel succes. Natuurlijk waren de glazen gevuld met Eschmolenwijn, die bij de VVV ten bate van de molen wordt verkocht. Het bestuur van de Eschmolen was zeer vereerd door de aandacht van deze ambitieuze vrouw die vier maanden actie had gevoerd, ook op radio en televisie.

Als lid van het Comité van Aanbeveling is Annie goed op de hoogte van de plannen voor de herbouw van de windkorenmolen aan de weg van Delden naar Almelo. Voorzitter Derk Rouwhorst van de Stichting vertelde hoe blij het bestuur is met deze plek op de Deldeneresch: de molen is van verre heel goed te zien. De markante Eschmolen zal met de watertoren en de beide kerktorens weer de horizon van Delden gaan bepalen. Het wordt een opsteker voor het toerisme en de dagrecreatie.
Annie sprak haar waardering uit voor dit plan en was verrast te horen dat er al meer dan 400 Vrienden waren die jaarlijks hun bijdrage geven.

Note –¬†Annie kreeg meer dan voldoende stemmen voor een zetel in het Europees Parlement! Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden feliciteert haar van harte met dit fantastische resultaat.