STICHTING ESCHMOLEN OP DE MOESTUINDAGEN VAN TWICKEL

Onlangs had de Stichting Eschmolen Delden een stand op de Moestuindagen van Twickel. Zo konden we vele bezoekers uitleg geven over ons doel: de herbouw van de de windkorenmolen aan het einde van de Molenstraat.

moestuin-twickel

Als Vriend draagt u bij aan de terugkeer van een van de mooiste gebouwen van Delden en Twickel op de es: De Eschmolen! De Stichting is zeer blij dat het aantal Vrienden nog steeds groeit en gestegen is tot ruim 400!
Informatiebord: Bijna een jaar geleden dienden we een verzoek in bij de gemeente om op de plek waar de molen herbouwd moet worden, een informatiebord te mogen plaatsen. Tot op heden ontvingen we nog geen toestemming, maar we blijven erop aandringen.
Sponsorboek: Binnenkort gaan we een sponsorboek uitbrengen om daarmee sponsoren te benaderen en te enthousiasmeren. In dit boek worden alle hoofdonderdelen van de molen beschreven met diverse foto’s en uitleg over de werking gegeven; tevens wordt een prijslijst opgenomen. De namen van de sponsoren zullen blijvend in de molen vermeld worden.
Eerste sponsor: De eerste Deldense sponsor heeft zich gemeld en we zullen na het tekenen van de overeenkomst hieraan bekendheid geven.
Subsidies: Met onze deskundige subsidieadviseurs wordt regelmatig overleg gevoerd over de aanpak die het meeste perspectief biedt. Politieke partijen worden betrokken bij ons plan want zij spelen een hoofdrol om ons doel te bereiken.
Wijziging bestemmingsplan: Binnen het huidige bestemmingsplan is geen mogelijkheid een windkorenmolen te bouwen op de Deldeneresch, ook al heeft daar eeuwenlang een molen gestaan en het moet hiervoor worden gewijzigd. We zijn al geruime tijd bezig om samen met Stichting Twickel, als grondeigenaar, alle vragen van de gemeente te beantwoorden. De tekening van het terrein is gemaakt door Schipperdouwesarchitectuur. Daarbij is rekening gehouden met de toekomstige wijzigingen van de Molenstraat en het viaduct, de beste locatie voor de molen met terras, de benodigde parkeerplaatsen, de wegen, enz. Door de komst van de Eschmolen wordt een impuls gegeven aan het toerisme, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Hof van Twente.

toeristische trekpleisters

Delden en haar toeristische trekpleisters