€ 100.000 VOOR DE ESCHMOLEN

Eind februari jl. heeft de Stichting Eschmolen Delden een toezegging ontvangen voor een subsidie van maar liefst € 100.000,00. Deze is afkomstig van het Europese Leader programma en betekent wederom een belangrijke stap in de realisatie van de herbouw van de in 1959 afgebrande Eschmolen.
Het bestuur is nog in gesprek met meerdere partijen en heeft nog een aantal aanvragen uitstaan bij subsidiegevers en fondsen. Belangrijk is ook dat de Deldense ondernemers het herbouwplan massaal ondersteunen. Samen met hen worden in de komende tijd nog een aantal publieksacties georganiseerd.
200305A_Eschmolen 1920.Eerdere berichten over twijfels die zouden bestaan omtrent de herbouw van de Eschmolen berusten op een miscommunicatie. Zowel de Stichting Eschmolen als de Stichting Twickel kijken vooruit om de herbouw van de Eschmolen op afzienbare termijn te realiseren.
Het draagvlak voor de herbouw wordt ook onderstreept door de Vrienden van de Eschmolen. Inmiddels zijn drie personen – waaronder een bestuurslid – gestart met de opleiding voor vrijwillig molenaar. Sponsoren, subsidiegevers, de Deldense ondernemers en vrienden hebben meer dan de helft van de benodigde financiële middelen bijeengebracht.
Het bestuur heeft haar voelhorens uitgestoken bij andere herbouwde molens. Vergelijkingen hebben geleerd dat we goed op schema liggen en dat herbouw van een verloren gegane molen een intensief en tijdrovend traject is. Als bestuur blijven we alle zeilen bijzetten. Extra vrijwilligers zijn welkom. Samen kunnen we de herbouw bespoedigen.

In de komende maanden staan gesprekken met de gemeente, de provincie, Stichting Twickel, subsidiegevers, fondsen en molenbouwers centraal. Enerzijds om een sluitende investeringsbegroting te krijgen en anderzijds om een haalbare realisatieplanning op te stellen.