EEN TON VOOR DE ESCHMOLEN EN EEN NIEUW SPONSORBOEK

De eerste € 100.000,00 voor de herbouw van de Eschmolen in Delden is binnen! Deze belangrijke toezegging werd gedaan door mevrouw Hester Maij, de gedeputeerde van de provincie Overijssel als voorzitter van de Stuurgroep Pact van Twickel.

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

Dit Pact is een samenwerking van overheden in Overijssel met Twickel en het doel is het waardevolle landgoed Twickel te beschermen en te verfraaien. De terugkeer van de korenmolen op de fraaie Deldeneresch past hier uitstekend bij. Om particulieren en bedrijven een inzicht te geven in de prijs van de verschillende onderdelen waaruit de molen is opgebouwd en hen te bewegen een of meerdere onderdelen voor hun rekening te nemen, heeft het bestuur een sponsorboek samengesteld. Hierin staan de onderdelen afgebeeld en beschreven met de prijzen. Het eerste sponsorboek werd onlangs uitgereikt aan mevrouw Hester Maij. Ook de heer Schimmelpenninck (rentmeester van Stichting Twickel), de heer Suurmond (projectleider van het Pact van Twickel), mevrouw Roebert-ter Horst (medewerker ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeente Hof van Twente) en de heer Keizers (voorzitter van de Deldense Ondernemers Vereniging) kregen een exemplaar uit handen van onze voorzitter Derk Rouwhorst. Laatstgenoemde zette de plannen van de Stichting Eschmolen Delden uiteen en gaf een toelichting op het doel van het sponsorboek.

Aansluitend meldt de heer Schimmelpenninck dat Stichting Twickel een korting van € 10.000,00 verleent op het aankoopbedrag van het voor de molen benodigde hout, want Twickel is blij met het initiatief en vol lof over het boek. Verder staat Twickel garant voor het groot onderhoud. De heer Keizers tenslotte liet weten dat de Deldense ondernemers het project een warm hart toedragen: het brengt het toerisme en het ondernemerslandschap naar een hoger plan. De D.O.V. onderschrijft het belang van het herbouw van de molen voor Delden en de regio en koopt de eerste tien schaliën (plankjes waarmee de romp van de molen aan de buitenzijde bedekt wordt). Hiervan zijn er 20.000 nodig.

U kunt het sponsorboek op deze website inzien onder “‘sponsoren“. De bestuursleden gaan met het Sponsorboek de komende maanden vele sponsoren benaderen. Men kan zich ook zelf melden via e-mail info@eschmolendelden.nl of telefoonnummer 074-3763600.