EEN VOLGENDE STAP RICHTING HERBOUW ESCHMOLEN

Vanmorgen – dinsdag 27 november – is door Mos Milieu-Almelo een bodemonderzoek gedaan op de plek waar de Eschmolen gebouwd gaat worden. Er werden vier boringen uitgevoerd tot een diepte van 5 meter. Hieruit moet blijken of in de grond en het grondwater verontreinigende stoffen aanwezig zijn.
Ook zal nog een zgn. sonderingsonderzoek plaatsvinden. Dit moet duidelijk maken of de ondergrond geschikt is om het gewicht van de molen te kunnen dragen.

Zodra de uitslag van beide onderzoeken bekend is, wordt bij de Gemeente een bouwvergunning voor de herbouw van de Eschmolen aangevraagd.

proefboring-tekst-webversie-02-12-2018