GEOTECHNISCH SONDERINGSONDERZOEK

Het in november jl. door Mos Milieu-Almelo uitgevoerde milieukundig bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor de geplande herbouw van de Eschmolen

190205-geotechnisch-onderzoekDaarop volgend is op 5 februari jl. een zgn. geotechnisch sonderingsonderzoek uitgevoerd. Met een 20 ton wegende, van rupsbanden voorziene wagen is gemeten of de ondergrond voldoende draagvermogen heeft.
Als ook de uitslag van dit onderzoek positief uitvalt, staat ons niets meer in de weg om een bouwvergunning aan te vragen.

Facebook: Eschmolen Delden