HERBOUW ESCHMOLEN MAAKT TWICKEL COMPLEET

De Stichting Eschmolen heeft het Plan van Aanpak voor de herbouw van de Eschmolen in Delden gepresenteerd.

presentatie plan van aanpak

Derk Rouwhorst overhandigt het Plan van Aanpak aan rentmeester Schimmelpenninck (l.)

In Café-Restaurant ’t Hoogspel zijn vertegenwoordigers van Stichting Twickel, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Gemeente Hof van Twente, Rabobank, VVV Hof van Twente en culturele instellingen op de hoogte gesteld van het Plan van Aanpak voor de herbouw van de Eschmolen.
De haalbaarheidsstudie en het schrijven van het Plan van Aanpak werden bekostigd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Lideke van Driel sprak namens de Koninklijke haar waardering uit over de samenwerking van alle betrokkenen bij het opstellen van het Plan.
Daarna was het woord aan Derk Rouwhorst, initiatiefnemer van de herbouw Eschmolen en thans voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden. Hij beschreef de geschiedenis, waarom de molen in 1914 buiten gebruik raakte, niet onderhouden werd en in 1959 in brand vloog. Als buurman maakte Derk dit van nabij mee en hij verzamelde foto’s van en informatie over de molen. Hij bedankte allen die meewerkten aan het Plan van Aanpak en noemde de overige bestuursleden: Jan Michiels (penningmeester), Jan Roerink (secretaris), Adriaan van Es, Jan Bouke Zijlstra, Jan Brummer en Helmig Kleerebezem.
Het doel is het landschap van de Deldeneresch weer compleet te maken. De windmolen was een van de mooiste en oudste industriële gebouwen van Delden en Twickel, en hoort bij de es. De herbouw is gepland op een hoog punt aan het einde van de Molenstaat en zal het toerisme een extra impuls geven. Komend vanuit meerdere richtingen zal de molen te zien zijn.
De totale investeringskosten zijn geraamd op € 1.600.000 en alleen met de hulp van instanties, bedrijven en particulieren is dit haalbaar. Derk riep daarom iedereen op tot maximale medewerking.
De eerste drie exemplaren van het Plan van Aanpak werden uitgereikt aan Roderik graaf zu Castell-Rüdenhausen (bewoner van Kasteel Twickel)de heer ir. A.H. Schimmelpenninck (rentmeester van Stichting Twickel) en de heer mr.ing. B.J. Sijbom (wethouder van Gemeente Hof van Twente).
Rentmeester Schimmelpenninck uitte na de overhandiging van het Plan zijn waardering over het initiatief tot herbouw en erkende dat de Eschmolen destijds door Twickel is verwaarloosd. Stichting Twickel voelt zich daarom geroepen aan de herbouw mee te werken. Wethouder Sijbom noemde de herbouw een inspirerend initiatief en beschouwt de molen als industrieel erfgoed waarop we zuinig hadden moeten zijn. De gemeente heeft dan ook een welwillend oor bij de realisatie van het project, speciaal omdat er ook aandacht besteed zal worden aan duurzaamheid en educatie. Met een glimlach vroeg hij zich tot slot af of een deel van de schade nog te verhalen is op de toen nog jeugdige brandstichters van de molen…
Derk Rouwhorst sloot de bijeenkomst af met de slogan  “400 jaar lang stond er een Eschmolen op zijn karakteristieke plek, ruim 50 jaar missen we hem nu; het wordt tijd om Delden en Twickel weer compleet te maken!” Met de presentatie van het Plan van Aanpak heeft het initiatief tot herbouw een vliegende start gekregen.