INFORMATIEAVOND OVER HERBOUW ESCHMOLEN

Stichting Eschmolen Delden informeerde haar Vrienden en andere belangstellenden over de vorderingen van de herbouwplannen.

kleinkinderen molenaar

De kleinkinderen van Derk Jan van de Berg, de laatste molenaar van de Eschmolen

De zaal van Café-Restaurant ′t Hoogspel was tot de laatste plaats bezet toen voorzitter Derk Rouwhorst allen welkom heette. Het doel van de Stichting werd uiteengezet: de herbouw van de Eschmolen, een van de mooiste historische gebouwen van Delden en Twickel aan het einde van de Molenstraat, op het hoogste punt van de Deldeneresch. De voorzitter sprak zijn dank uit aan de Koninklijke Nederlandse Heidemij, Stichting Twickel, de Rabobank, de Deldense Ondernermers Vereniging, de Lions en de pers. Mede door het verspreiden van veel informatie en het geven van lezingen is het aantal Vrienden gestegen tot 240.
Er werden originele oude onderdelen getoond van de in 1959 afgebrande Eschmolen. De ansichtkaart van de molen uit 1910 is herdrukt; de eerste exemplaren werden aangeboden aan de kleinkinderen van de laatste molenaar Derk Jan van de Berg. Hij stopte in 1914 met zijn werkzaamheden dor de concurrentie van de nieuwe elektrische maalderijen in Delden.

De tekeningen van de nieuwe Eschmolen zijn gereed en werden getoond; het bestek en het Plan van Aanpak waren ter inzage. De molen komt op een belt (heuvel) te staan; de ruimte in de belt zal worden gebruikt voor een permanente expositie over duurzame energie, een koffiehoek, een winkel met molenproducten en voor exposities, presentaties en vergaderingen.
De penningmeester maakte melding van de vele ontvangen bedragen waardoor een saldo van € 13.000,00 is opgebouwd. Echter, pas na het behalen van een aanzienlijk deel van het eindbedrag van € 1.600.000,00 ontstaat er uitzicht op subsidies voor het restant. Het bestuur zal zich de komende jaren inzetten voor het binnenhalen van meerdere tonnen aan gelden, toezeggingen en bouwmaterialen. De Stichting heeft de culturele ANBI-status verkregen; schenkingen zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

De meest gestelde vraag was wanneer de herbouw start. Hierop kon gezien de vele onzekerheden van nu nog geen antwoord worden gegeven. Het bestuur is ervan overtuigd dat het met de maximale inzet van iedereen zal lukken.
Daarom deed de voorzitter een enthousiaste oproep aan de aanwezigen zich actief in te zetten voor het werven van meer Vrienden onder familieleden en bekenden onder het motto “De Eschmolen stond 400 jaar op zijn karakteristieke plek, ruim 50 jaar missen we hem. Het wordt tijd om Twickel en Delden weer compleet te maken!”