INFORMATIEAVOND VOOR VRIENDEN

De Stichting Eschmolen Delden organiseerde op dinsdagavond 17 oktober in Café-Restaurant ’t Hoogspel in Delden een informatieavond voor haar vrienden. De aanwezigen werden geïnformeerd over de activiteiten van de afgelopen twee jaar en de stand van zaken op dit moment.
Bij afwezigheid van voorzitter Derk Rouwhorst heette secretaris Jan Brummer de bezoekers welkom.
Door aanpassing van de plannen heeft men de herbouwkosten aanzienlijk kunnen verlagen van € 1.900.000,00 naar € 1.300.000,00. Deze aanpassing wordt gerealiseerd door de ontvangstruimte voor bezoekers aanmerkelijk kleiner en minder luxe uit te voeren dan aanvankelijk gepland. Bezoeken van het bestuur aan onlangs herbouwde molens maakte duidelijk dat de thans opgestelde begroting realistisch en haalbaar isSamen-een-molen-bouwen.

Aansluitend presenteerde bestuurslid Jan Reuvers de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en gaf penningmeester Marcel Kamp een toelichting op de financiële stand van zaken.
Om sponsoren een goed inzicht te geven in de sponsormogelijkheden en kosten heeft de Stichting een boekje uitgegeven met de titel “Samen een molen bouwen“. Na afloop van de bijeenkomst werd aan de aanwezigen een exemplaar van dit boekje – gedrukt door drukkerij Unaniem – uitgereikt.
Na de pauze werd een film over de restauratie van de Oostenrijkse Retzer korenmolen vertoond. Dit staaltje vakmanschap werd enkele jaren geleden uitgevoerd door molenmakerij Groot Wesseldijk uit Lochem.

Downloads: nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en sponsorboek “Samen een molen bouwen“.