MOLENAARS IN OPLEIDING

191120 Molenaar in opleiding2

Ben Uitdewilligen in een wiek van molen “De Hoop”

De belangstelling voor en het geloof in de herbouw van de Eschmolen blijft groeiende.
Zozeer zelfs dat zich inmiddels drie Deldenaren hebben aangemeld om de opleiding vrijwillig molenaar te gaan volgen. Bestuurslid Ben Uitdewilligen (foto) is reeds gestart; hij doet praktijkervaring op bij de Almelose molen “De Hoop”. Mede door zijn enthousiasme gaan nu ook Ron van der Cammen en Bart van de Ven met de opleiding beginnen.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd opgericht in 1972. Na een tweejarige opleiding worden kandidaat-molenaars door de examencommissie van de Vereniging De Hollandsche Molen op hun praktische ervaring en theoretische kennis getest. Vrijwillige molenaars zijn niet alleen van groot belang omdat ze molens draaiende houden. Ze voeren ook klein onderhoud uit, ontvangen bezoekers en vertellen het een en ander over de techniek en de historie van molen.
Ben Uitdewilligen is elke zaterdag tussen 10.30 en 15.00 uur op de Almelose molen aan de Nieuwstraat aanwezig en zal u graag ontvangen voor een rondleiding met tekst en uitleg.