ONTHULLING BORD ESCHMOLEN DOOR EERSTE DELDENSE SPONSOR

Op 14 juli jl. is bij de plek waar de Eschmolen zal worden herbouwd een bord onthuld. De molen komt ten noorden van het viaduct over de Rondweg, bij het begin van de Almelosestraat. Dit is het hoogste punt langs de Rondweg – de drukste weg van de stad – waar de molen van verre goed te zien zal zijn.

onthulling eschmolen bord

De onthulling van het Eschmolenbord op de Deldeneresch; Henk Maas (l.) onthult het bord met assistentie van Derk Rouwhorst

Ongetwijfeld zal de molen een grote impuls geven aan de dagrecreatie en de vrijetijdseconomie, belangrijk voor de economie van Delden en omgeving. De Eschmolen hoort bij de oude Deldeneresch en sluit perfect aan bij het Pact van Twickel en de beleidsnota’s van gemeente, Twente en de provincie.

Dat het plan tot herbouw door de Deldenaren zeer goed gesteund wordt, blijkt wel uit de 500 Vrienden die jaarlijks een bijdrage leveren van gemiddeld € 17,00 per persoon. Stichting Twickel heeft toegezegd garant te staan voor het groot onderhoud, schenkt de pacht en geeft bovendien korting op het vele benodigde eikenhout.
Naast bijdragen van de overheden zal de Stichting Eschmolen Delden zich moeten inzetten om € 500.000,00 bijeen te krijgen. Voorzitter Derk Rouwhorst deelde verheugd mee dat daarvan al € 100.000,00 ontvangen is. Een significant deel daarvan komt van Le Vin en direct BV, de wijngroothandel voor kwaliteitswijnen in de Langestraat. Eigenaar Henk Maas is een groot voorstander van de herbouw en deed daarom als Deldens ondernemer de eerste belangrijke toezegging. Het bestuur is hierover zeer verheugd en hoopt dat vele bedrijven dit voorbeeld zullen volgen wanneer ze binnenkort zullen worden benaderd met het Sponsorboek.
Daarom was de eer aan Henk Maas om het bord te onthullen.

Johan Heemink – de bouwer van het bord – ontving als dank een fles Eschmolenwijn, evenals zijn assistent Bart van de Ven.
Morssink Bouwmaterialen BV en Staalbouw Twente BV zijn de schenkers van de materialen waarvan het bord is gemaakt.

Het bestuur verwacht dat door dit bord de belangstelling en steun voor de herbouw nog meer zullen toenemen zodat we over enkele jaren kunnen genieten van de nieuwe Eschmolen.