PROEVEN EN FIETSEN TEN BATE VAN DE ESCHMOLEN

Onder het motto “Proeven en Fietsen” organiseerde de Lions Club Delden en Borne op zondag 29 april een fietstocht waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de Stichting Eschmolen Delden.

watermolen in oele

De watermolen in Oele

De start van de tocht was in Bentelo en de route voerde langs een aspergeteler, een vleesboerderij en een wijnhandel; overal kon men proeven van de producten van deze bedrijven. In Boekelo kon een historische trein worden bezichtigd.
Bij de watermolen van Oele (voor deze gelegenheid in werking) waren bestuursleden van de Stichting Eschmolen Delden aanwezig om de herbouw van de Eschmolen in Delden te promoten en Vrienden voor de Stichting te werven. Een aantal deelnemers van de fietstocht gaf hieraan spontaan gehoor.
Wij danken de Lions voor deze sympathieke en zeer geslaagde actie, evenals de mensen van de Oeler watermolen voor de geboden gastvrijheid.