TWEE INFORMATIEAVONDEN VOOR ALLE VRIENDEN

De beide informatieavonden over de Eschmolen in Café-Restaurant ’t Hoogspel werden zeer goed bezocht.

nieuws_lid400

De 400e Vriendin Annemarie Klanderman en voorzitter Derk Rouwhorst

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de molen werd stilgezet. Elektriciteit deed zijn intrede in Delden en daarmee ook elektrische maalderijen waaraan de boeren voor het malen van hun rogge de voorkeur gaven. Deze maalderijen waren immers niet afhankelijk van de wind. In de zomer van 1959 ging de molen door brand verloren. De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan ter voorbereiding van de herbouw getuige het Plan van Aanpak dat is uitgewerkt in samenwerking met de Kon.Ned.Heidemij. Dit plan is in te zien op deze site.
Er waren het afgelopen jaar diverse publicaties in de media, o.a. in het Hofweekblad en op de site www.nieuwsuitdelden.nl
De Stichting onderhoudt goede contacten met de plaatselijke en provinciale overheden. Voor de herbouw is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk; in de komende maanden zal het bestuur zich verdiepen in de uitwerking van een pakket van eisen.
De leden van het Comité van Aanbeveling kregen de eerste fles Eschmolenwijn aangeboden. Deze Fair Trade wijn is te koop bij de VVV.

Het afgelopen jaar is het aantal Vrienden bijna verdubbeld! Velen hebben zichzelf opgegeven en hebben anderen enthousiast gemaakt. Mevrouw Eeuwkje Hein-de Haan heeft meer dan 100 Vrienden geworven en ontving daarvoor het boek “Overijsselse windmolens van toen en nu”. De 400e Vriend werd gehuldigd, het is mevrouw Annemarie Klanderman; ook zij ontving “dit boek.
De voorzitter riep alle Vrienden op om in hun omgeving Vrienden te werven om op de bijeenkomst volgend jaar de 500e bekend te kunnen maken.
Er was een model te te zien van een molen, dat was geleend in Ruurlo. Er werd een oproep gedaan voor een vrijwilliger die een kleine molen zou willen bouwen voor presentatie en acties. Tevens waren er molenonderdelen te zien (een steenrondsel, een schalie en een bilhamer) als ook de bouwtekeningen.

De penningmeester deed verslag van de financiële situatie van de Stichting. De Vrienden werden hartelijk bedankt voor hun jaarlijkse bijdrage en gevraagd werd te denken aan een verhoging ervan. Binnenkort worden grotere sponsoren benaderd want het eerste doel is € 400.000,00 te vinden. Wanneer de molen weer draait, is er € 35.000,00 per jaar nodig voor de lopende kosten en onderhoud. Ook dan zijn de Vrienden onmisbaar.