DE ESCHMOLEN HEEFT 500 VRIENDEN

De Stichting Eschmolen Delden kan terugzien op twee geslaagde Vriendenbijeenkomsten in Café-Restaurant ’t Hoogspel. Dat het plan tot herbouw van de molen veel sympathie krijgt, blijkt wel uit het feit dat Tineke Lantink als 500e Vriend werd verwelkomd.

welkom 500e vriend

Voorzitter Derk Rouwhorst verwelkomt Tineke Lantink, de 500e Vriend van de Stichting Eschmolen Delden

Hiermee is de herbouw weer dichterbij gekomen. Uit handen van de voorzitter ontving Tineke Lantink het boek “Overijsselse windmolens van toen en nu”, een fles Eschmolenwijn en een schalie (een plankje waarvan er 20.000 nodig zijn om de romp van de molen meer te bedekken.
De bakkers Ter Avest en Meen zorgden voor een traktatie bij de koffie.

De Deldense architect Hans Douwes gaf een interessante presentatie over de omgeving van de Eschmolen en met name over duurzaam bouwen. Door voorop te lopen met energiebesparende ontwerpen en duurzame constructies ontving hij veel opdrachten uit het hele land.

Omdat de veranderingen van de Rondweg en het einde van de Molenstraat definitief zijn vastgesteld, kon de plek van de molen worden bepaald. Er is inmiddels toestemming om op deze plek een bord te plaatsen.
De voorzitter toonde een model van de Eschmolen, gemaakt door een modelbouwer uit Almelo. Dit model zal bij presentaties worden gebruikt.

De penningmeester gaf een overzicht van de financiële zaken; deze zijn ook terug te vinden op de website. Een belangrijke mijlpaal was de toezegging van de eerste € 100.000,00 door mevrouw Hester Maij, gedeputeerde van de Provincie Overijssel als voorzitter van de Stuurgroep Pact van Twickel. Het nieuwe sponsorboek eveneens op de website in te zien – zal worden ingezet bij het benaderen van overheden en sponsoren. In dit boek staan alle onderdelen van de molen beschreven met prijzen.
Het bestuur vertrouwt erop dat het eindbedrag wordt gehaald, mede dankzij het grote draagvlak en de professionele voorbereidingen.