VEEL STEUN VOOR STICHTING ESCHMOLEN DELDEN

Het plan om de Eschmolen in Delden te herbouw, krijgt veel steun!

artist impression

artist impression locatie Eschmolen

Dat werd duidelijk tijdens de informatieavonden die op 13 en 18 oktober in Café-Restaurant ’t Hoogspel gehouden werden. Voorzitter Derk Rouwhorst gaf een lezing over de historie en werking van de molen en deed uitgebreid verslag van het Plan van Aanpak. Hierin staan alle aspecten en voorbereidingen voor de herbouw beschreven. De Stichting is zeer verheugd dat alle betrokkenen hun instemming toonden met het plan, t.w. Stichting Twickel, Gemeente Hof van Twente en de VVV.
Stichting Twickel gaf aan dat de molen eeuwenlang bij het landgoed hoorde. De gemeente beklemtoont de grote economische waarde van het toerisme en de dagrecreatie en streeft naar kwaliteit en hoge belevingswaarde van de attractiepunten. De VVV denkt al aan een nieuwe molenroute, uitbreiding van de fietstochten over de es en rondleidingen in de molen.
Het herbouw geeft invulling aan de verschillende beleidsnota’s en visies zoals het Pact van Twickel, de Agenda van Twente, de nota Recreatie en Toerisme van de gemeente en de Omgevingsvisie van de provincie.
Een molen hoort bij de gebouwen met de hoogste landschappelijke waarde; de combinatie van historie, cultuur, educatie, recreatie en duurzaamheid maakt dit project bijzonder. Het totale benodigde bedrag voor herbouw wordt geschat op € 1.600.000. Daarnaast dient er een sluitende jaarlijkse exploitatiebegroting te zijn.
Na de lezingen gaven 80 aanwezigen zich op als Vriend van de Eschmolen. Door het jaarlijks overmaken van minimaal € 10,00 wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ontvangt men uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten. Opgeven als Vriend kan ook via deze website (Word Vriend).
Derk Rouwhorst sprak de wens uit dat nog vele sympathisanten zullen volgen want alleen met maximale medewerking van allen kan het doel van de Stichting worden bereikt.