De realisatie van de Eschmolen komt naderbij. De gemeente Hof van Twente heeft het gewijzigde bestemmingsplan, voor het gebied waarop de molen gebouwd wordt, vastgesteld. Het bestuur van de molen heeft haar visie verwoord in de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven”. De Stichting Twickel steunt de plannen voor de herbouw. In de overzichtsnotitie voor het […]