De realisatie van de Eschmolen komt naderbij. De gemeente Hof van Twente heeft het gewijzigde bestemmingsplan, voor het gebied waarop de molen gebouwd wordt, vastgesteld. Het bestuur van de molen heeft haar visie verwoord in de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven”. De Stichting Twickel steunt de plannen voor de herbouw. In de overzichtsnotitie voor het […]

Op zondag 18 september jl. was de Stichting Eschmolen Delden aanwezig tijdens de zeer geslaagde Moestuindag op landgoed Twickel. Samen met de Vrienden van Twickel hadden we een fraaie plek. Het goede weer lokte veel bezoekers naar de historische moestuin. Er was veel belangstelling voor onze plannen voor de herbouw van de Eschmolen en er […]

De Eschmolen krijgt de wind in de zeilen! Onlangs overhandigde de heer Maarten Vonk – directievoorzitter van de Rabobank Centraal Twente – een cheque aan Derk Rouwhorst, voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden (zie foto). De overhandiging vond plaats voor het bord aan de Almelosestraat, de plek waar de molen zal worden herbouwd. De Rabobank vindt de […]

Beste Vrienden van de Eschmolen! Wij waarderen het bijzonder dat u ons plan voor de herbouw van de Eschmolen steunt. Ook de politieke partijen spraken hun bewondering uit voor het grote aantal mensen – ruim 500! – dat de molen graag op de Deldeneresch terug zou zien en daaraan een werkelijke bijdrage levert. Dat merkten […]