19-09-28-Cheque-2019-09-28-HRW-cup-A3De tiende editie van de Han en Rini Weegink Cup – een prestigieus benefiet golftoernooi op De Lage Mors bij het Aparthotel – is erg succesvol verlopen.
Het leverde maar liefst € 2.900,00 op, bijeengebracht door sponsoren en deelnemers. Dit bedrag komt ten goede aan de nieuwbouw van de Eschmolen.
Na de prijsuitreiking bedankte voorzitter Hilco Huisstede de organisatoren voor deze fantastische bijdrage.
Golftoernooi1_Alle winnaars Hofweekblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer van 1959 was één van de warmste en droogste van de vorige eeuw.Molenromp 1959, vlak voor de brand
De oude, in 1734 gebouwde Eschmolen stond toen nog aan het eind van de Molenstraat. Door de komst van de elektriciteit stond hij al 45 jaar stil en was hij erg verwaarloosd. De wieken waren er als gevolg van een hevige storm in 1934 al afgewaaid. Regelmatig klommen tienerjongens uit de stad erin. Het meeste riet was van de romp verdwenen waardoor het gemakkelijk was langs de latten naar boven te klimmen. Vanuit de kap hadden ze een prachtig uitzicht op de Deldeneresch en de horizon. Ook de in 1958 gebouwde televisietoren in Markelo was goed te zien.

Op 28 juli van dat jaar ging het mis: in de kap zaten drie jongens te roken en één van hen liet een brandende peuk op het kurkdroge riet vallen. Dit vatte vlam en aan de zuidzijde was direct rook zichtbaar. De jongens klommen zo snel ze konden naar beneden en renden terug naar de stad. Ben Meijer, brandwacht op de watertoren, zag het gebeuren en belde onmiddellijk de brandweer. Ook belde hij rentmeester Brunt aangezien Twickel eigenaar van de molen was.
Eschmolen-brand-1959-bwDe dichtstbijzijnde brandkraan was halverwege de Molenstraat en dus moesten de brandweermannen 200 meter slang uitrollen en aan elkaar koppelen. Door de vele lekken in de oude slangen stond er echter weinig druk op de brandspuit. De waterstraal kwam nauwelijks hoger dan drie meter. Ondertussen stond de hele molen in lichterlaaie en dat trok een groot aantal kijkers. Een regen van gloeiende vonken daalde neer over de Almelosestraat waardoor het verkeer moest worden stilgelegd. De acht dikke, ruim 200 jaar oude verticale balken bleven lang branden. Toen er één bezweek kwam de molenromp met veel geraas naar beneden, daarbij draaiend om een denkbeeldige verticale as. De restanten bleven nog urenlang branden binnen de molenmuren. Het indrukwekkende schouwspel werd ook gadegeslagen door de burgemeester en de rentmeester.
Het Deldens weekblad omschreef het duidelijk: “Een onverwachte slag heeft Delden getroffen. De Eschmolen is in vlammen opgegaan, er is niets meer. Delden is molenloos”.

Tien jaar geleden verzorgde Derk Rouwhorst een aantal informatieavonden in ’t Hoogspel over de geschiedenis en de werking van de Eschmolen. Vervolgens ontstond het plan voor de herbouw. De “Stichting Eschmolen Delden” werd opgericht met in haar bestuur een aantal enthousiaste specialisten. Al snel werd duidelijk dat velen het plan een warm hart toedroegen. Inmiddels heeft de stichting 500 vrienden die jaarlijks een bedrag doneren. Door de uitstekende samenwerking met de Stichting Twickel, de Nederlandse Heidemij, de gemeente Hof van Twente, de provincie Overijssel en de Deldense ondernemers zijn de vooruitzichten zeer positief. Dankzij een onlangs door de ondernemers georganiseerde Haringparty is een bedrag van maar liefst € 60.000,00 bijeengebracht. De (terug)komst van de Eschmolen op een schitterende plek op de Deldeneresch wordt een impuls voor het toerisme en een middelpunt van verschillende activiteiten.
Meer informatie vindt u op deze website www.eschmolendelden.nl en op de Facebookpagina Eschmolen Delden. U kunt ook bellen met 074-3763600.

Drukwerk

 

 

Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden dankt de organisatoren, de sponsors, de Deldense horecabedrijven verenigd in “Gastvrij Delden” en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan de uitermate geslaagde Haringparty op 12 juni jl. in de tuinen van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven.

Het gescoorde bedrag – € 60.000,00 – overtreft onze stoutste verwachtingen en brengt de herbouw van de Eschmolen een grote stap dichterbij.

Was u niet in de gelegenheid om aan de Haringparty deel te nemen en wilt u toch een financiële bijdrage leveren, dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer
NL22 RABO 0132 6947 86.

Hilco Huisstede, Jan Brummer, Marcel Kamp, Derk Rouwhorst, Helmig Kleerebezem, Jan Reuvers, Ben Uitdewilligen en Jan Bouke Zijlstra. 

P1010125bwOp woensdag 12 juni vond de eerste Haringparty in de gemeente Hof van Twente plaats in de tuinen van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven in Delden.
De opbrengst van dit evenement kwam geheel ten goede aan de herbouw van de Eschmolen.
Dankzij de inzet van velen – organisatoren, sponsors en de Deldense horeca verenigd in “Gastvrij Delden” – werd het een formidabel festijn.
Circa 300 personen bezochten de party en de uiteindelijke opbrengst bedroeg maar liefst €58.300,00.
Een grote stap voorwaarts richting de realisatie van het doel van onze stichting: de herbouw van de Eschmolen!

P1010155bw

Het verheugde bestuur neemt de cheque t.w.v. € 58.300,00 in ontvangst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haringpary logo (1)Op woensdag 12 juni a.s. vindt bij Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven de eerste editie plaats van de Haringparty Hof van Twente. De opbrengst komt ten goede aan de herbouw van de Eschmolen. Twee Deldense ondernemers besloten onlangs hun schouders te zetten onder een plan voor een aantal acties. De Haringparty sluit hier perfect bij aan. Tal van ondernemers hebben hun steun toegezegd.
De all-in prijs voor deze Haringparty bedraagt € 50,00 p.p.

Zie voor meer informatie en voor de aankoop van entreebewijzen de website www.haringpartyhofvantwente.nl of neem een kijkje op de Facebookpagina ‘Haringparty Hof van Twente’

Facebook: Eschmolen Delden

carelshaven-haringparty-3

 

Het in november jl. door Mos Milieu-Almelo uitgevoerde milieukundig bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor de geplande herbouw van de Eschmolen

190205-geotechnisch-onderzoekDaarop volgend is op 5 februari jl. een zgn. geotechnisch sonderingsonderzoek uitgevoerd. Met een 20 ton wegende, van rupsbanden voorziene wagen is gemeten of de ondergrond voldoende draagvermogen heeft.
Als ook de uitslag van dit onderzoek positief uitvalt, staat ons niets meer in de weg om een bouwvergunning aan te vragen.

Facebook: Eschmolen Delden

Vanmorgen – dinsdag 27 november – is door Mos Milieu-Almelo een bodemonderzoek gedaan op de plek waar de Eschmolen gebouwd gaat worden. Er werden vier boringen uitgevoerd tot een diepte van 5 meter. Hieruit moet blijken of in de grond en het grondwater verontreinigende stoffen aanwezig zijn.
Ook zal nog een zgn. sonderingsonderzoek plaatsvinden. Dit moet duidelijk maken of de ondergrond geschikt is om het gewicht van de molen te kunnen dragen.

Zodra de uitslag van beide onderzoeken bekend is, wordt bij de Gemeente een bouwvergunning voor de herbouw van de Eschmolen aangevraagd.

proefboring-tekst-webversie-02-12-2018

 

Op ons verzoek onder de vrienden om assistentie van personen met een bouwtechnische achtergrond hebben zich twee jonge bouwkundig ingenieurs gemeld.
Mark Ros – hij heeft sinds vorig jaar een eigen adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructies – en Edo Brummer, zijn vroegere collega bij ingenieursbureau Lucassen te Hengelo, willen voor ons alle constructieve berekeningen en tekeningen pro deo uitvoeren. Wij zijn uiteraard zeer ingenomen met dit aanbod.
Bent u, of kent u iemand die ons bouwkundig, juridisch of op een andere wijze van advies kan dienen bij de realisatie van de herbouw van de Eschmolen, meldt het ons.
Wij zullen u of hem/haar graag informeren omtrent de details van de herbouwplannen.

Hilco Huisstede (2)Per 1 juni jl. is Deldenaar Hilco Huisstede de nieuwe voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden.
Aangezien onze oud-voorzitter Derk Rouwhorst te kennen heeft gegeven zich meer willen gaan toeleggen op de algemene historie van Delden is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. Wij zijn erg blij met de positieve en enthousiaste reactie van Hilco Huisstede toen hij gevraagd werd Derk op te volgen.
Hilco heeft een bouw- en bedrijfskundige achtergrond en is een groot liefhebber van oude ambachten, het vakmanschap en cultuurhistorische gebouwen. Met hem heeft onze stichting een jonge, energieke bestuurder binnen haar gelederen.
Derk Rouwhorst blijft bestuurslid van onze stichting.

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei jl. de privacywet gewijzigd is en dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden is.
De door u aan Stichting Eschmolen Delden verstrekte gegevens worden uitsluitend voor ons zelf gebruikt en worden niet aan andere partijen/organisatie verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld. Dat is enerzijds voor het innen van uw jaarlijkse vriendenbijdrage en anderzijds om u middels onze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen rond de plannen en vorderingen voor de herbouw van de Eschmolen; niet meer en niet minder.
Als u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen.  Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar info@eschmolendelden.nl of bel met Derk Rouwhorst 074-3763600 of Jan Brummer 074-3762384.