P1010125bwOp woensdag 12 juni vond de eerste Haringparty in de gemeente Hof van Twente plaats in de tuinen van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven in Delden.
De opbrengst van dit evenement kwam geheel ten goede aan de herbouw van de Eschmolen.
Dankzij de inzet van velen – organisatoren, sponsors en de Deldense horeca verenigd in “Gastvrij Delden” – werd het een formidabel festijn.
Circa 300 personen bezochten de party en de uiteindelijke opbrengst bedroeg maar liefst €58.300,00.
Een grote stap voorwaarts richting de realisatie van het doel van onze stichting: de herbouw van de Eschmolen!

P1010155bw

Het verheugde bestuur neemt de cheque t.w.v. € 58.300,00 in ontvangst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haringpary logo (1)Op woensdag 12 juni a.s. vindt bij Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven de eerste editie plaats van de Haringparty Hof van Twente. De opbrengst komt ten goede aan de herbouw van de Eschmolen. Twee Deldense ondernemers besloten onlangs hun schouders te zetten onder een plan voor een aantal acties. De Haringparty sluit hier perfect bij aan. Tal van ondernemers hebben hun steun toegezegd.
De all-in prijs voor deze Haringparty bedraagt € 50,00 p.p.

Zie voor meer informatie en voor de aankoop van entreebewijzen de website www.haringpartyhofvantwente.nl of neem een kijkje op de Facebookpagina ‘Haringparty Hof van Twente’

Facebook: Eschmolen Delden

carelshaven-haringparty-3

 

Het in november jl. door Mos Milieu-Almelo uitgevoerde milieukundig bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor de geplande herbouw van de Eschmolen

190205-geotechnisch-onderzoekDaarop volgend is op 5 februari jl. een zgn. geotechnisch sonderingsonderzoek uitgevoerd. Met een 20 ton wegende, van rupsbanden voorziene wagen is gemeten of de ondergrond voldoende draagvermogen heeft.
Als ook de uitslag van dit onderzoek positief uitvalt, staat ons niets meer in de weg om een bouwvergunning aan te vragen.

Facebook: Eschmolen Delden

Vanmorgen – dinsdag 27 november – is door Mos Milieu-Almelo een bodemonderzoek gedaan op de plek waar de Eschmolen gebouwd gaat worden. Er werden vier boringen uitgevoerd tot een diepte van 5 meter. Hieruit moet blijken of in de grond en het grondwater verontreinigende stoffen aanwezig zijn.
Ook zal nog een zgn. sonderingsonderzoek plaatsvinden. Dit moet duidelijk maken of de ondergrond geschikt is om het gewicht van de molen te kunnen dragen.

Zodra de uitslag van beide onderzoeken bekend is, wordt bij de Gemeente een bouwvergunning voor de herbouw van de Eschmolen aangevraagd.

proefboring-tekst-webversie-02-12-2018

 

Op ons verzoek onder de vrienden om assistentie van personen met een bouwtechnische achtergrond hebben zich twee jonge bouwkundig ingenieurs gemeld.
Mark Ros – hij heeft sinds vorig jaar een eigen adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructies – en Edo Brummer, zijn vroegere collega bij ingenieursbureau Lucassen te Hengelo, willen voor ons alle constructieve berekeningen en tekeningen pro deo uitvoeren. Wij zijn uiteraard zeer ingenomen met dit aanbod.
Bent u, of kent u iemand die ons bouwkundig, juridisch of op een andere wijze van advies kan dienen bij de realisatie van de herbouw van de Eschmolen, meldt het ons.
Wij zullen u of hem/haar graag informeren omtrent de details van de herbouwplannen.

Hilco Huisstede (2)Per 1 juni jl. is Deldenaar Hilco Huisstede de nieuwe voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden.
Aangezien onze oud-voorzitter Derk Rouwhorst te kennen heeft gegeven zich meer willen gaan toeleggen op de algemene historie van Delden is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. Wij zijn erg blij met de positieve en enthousiaste reactie van Hilco Huisstede toen hij gevraagd werd Derk op te volgen.
Hilco heeft een bouw- en bedrijfskundige achtergrond en is een groot liefhebber van oude ambachten, het vakmanschap en cultuurhistorische gebouwen. Met hem heeft onze stichting een jonge, energieke bestuurder binnen haar gelederen.
Derk Rouwhorst blijft bestuurslid van onze stichting.

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei jl. de privacywet gewijzigd is en dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden is.
De door u aan Stichting Eschmolen Delden verstrekte gegevens worden uitsluitend voor ons zelf gebruikt en worden niet aan andere partijen/organisatie verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld. Dat is enerzijds voor het innen van uw jaarlijkse vriendenbijdrage en anderzijds om u middels onze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen rond de plannen en vorderingen voor de herbouw van de Eschmolen; niet meer en niet minder.
Als u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen.  Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar info@eschmolendelden.nl of bel met Derk Rouwhorst 074-3763600 of Jan Brummer 074-3762384.

Luchtfoto-Delden-ca1950

Delden ca. 1950

Op veler verzoek hebben wij de luchtfoto van Delden omstreeks 1950 laten afdrukken op A2 formaat (59,4 x 42 cm). Op deze foto is de romp van de oude, in 1959 afgebrande Eschmolen nog te zien.
De foto is verpakt in een koker en voor € 6,95 te koop bij de Read Shop in Delden.
Vrienden van de Eschmolen kunnen deze bestellen door een e-mail te sturen naar info@eschmolendelden.nl  Zij betalen € 5,95.
De kosten voor verzending per post bedragen € 6,95; bij inwoners van Stad Delden wordt de foto franco thuisbezorgd.

burgemeester-nauta

Burgemeester Ellen Nauta met Jan Brummer (l) en Jan Reuvers

Op 24 oktober jl. nam burgemeester Ellen Nauta van Gemeente Hof van Twente het sponsorboek “Samen een molen bouwen” in ontvangst uit handen van de bestuursleden Jan Brummer en Jan Reuvers.
In haar voorwoord omschrijft mevrouw Nauta waarom ook zij van mening is dat de Eschmolen herbouwd moet worden.

Alle Vrienden van de Stichting Eschmolen ontvangen binnenkort een exemplaar van dit sponsorboek.

 

De Stichting Eschmolen Delden organiseerde op dinsdagavond 17 oktober in Café-Restaurant ’t Hoogspel in Delden een informatieavond voor haar vrienden. De aanwezigen werden geïnformeerd over de activiteiten van de afgelopen twee jaar en de stand van zaken op dit moment.
Bij afwezigheid van voorzitter Derk Rouwhorst heette secretaris Jan Brummer de bezoekers welkom.
Door aanpassing van de plannen heeft men de herbouwkosten aanzienlijk kunnen verlagen van € 1.900.000,00 naar € 1.300.000,00. Deze aanpassing wordt gerealiseerd door de ontvangstruimte voor bezoekers aanmerkelijk kleiner en minder luxe uit te voeren dan aanvankelijk gepland. Bezoeken van het bestuur aan onlangs herbouwde molens maakte duidelijk dat de thans opgestelde begroting realistisch en haalbaar isSamen-een-molen-bouwen.

Aansluitend presenteerde bestuurslid Jan Reuvers de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en gaf penningmeester Marcel Kamp een toelichting op de financiële stand van zaken.
Om sponsoren een goed inzicht te geven in de sponsormogelijkheden en kosten heeft de Stichting een boekje uitgegeven met de titel “Samen een molen bouwen“. Na afloop van de bijeenkomst werd aan de aanwezigen een exemplaar van dit boekje – gedrukt door drukkerij Unaniem – uitgereikt.
Na de pauze werd een film over de restauratie van de Oostenrijkse Retzer korenmolen vertoond. Dit staaltje vakmanschap werd enkele jaren geleden uitgevoerd door molenmakerij Groot Wesseldijk uit Lochem.

Downloads: nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en sponsorboek “Samen een molen bouwen“.