Vol trots presenteren wij onze nieuwe website:

eschmolen website 1a

De oude website gaf uiteraard alle informatie over onze plannen voor de herbouw van de Eschmolen maar was aan een make-over toe.
De nieuwe site – ontworpen en gerealiseerd door Buro VH uit Delden – is nu optimaal geschikt voor PC, tablet en smartphone.

Op 14 juli jl. is bij de plek waar de Eschmolen zal worden herbouwd een bord onthuld. De molen komt ten noorden van het viaduct over de Rondweg, bij het begin van de Almelosestraat. Dit is het hoogste punt langs de Rondweg – de drukste weg van de stad – waar de molen van verre goed te zien zal zijn.

onthulling eschmolen bord

De onthulling van het Eschmolenbord op de Deldeneresch; Henk Maas (l.) onthult het bord met assistentie van Derk Rouwhorst

Ongetwijfeld zal de molen een grote impuls geven aan de dagrecreatie en de vrijetijdseconomie, belangrijk voor de economie van Delden en omgeving. De Eschmolen hoort bij de oude Deldeneresch en sluit perfect aan bij het Pact van Twickel en de beleidsnota’s van gemeente, Twente en de provincie.

Lees verder →

De Stichting Eschmolen Delden kan terugzien op twee geslaagde Vriendenbijeenkomsten in Café-Restaurant ’t Hoogspel. Dat het plan tot herbouw van de molen veel sympathie krijgt, blijkt wel uit het feit dat Tineke Lantink als 500e Vriend werd verwelkomd.

welkom 500e vriend

Voorzitter Derk Rouwhorst verwelkomt Tineke Lantink, de 500e Vriend van de Stichting Eschmolen Delden

Lees verder →

De eerste € 100.000,00 voor de herbouw van de Eschmolen in Delden is binnen! Deze belangrijke toezegging werd gedaan door mevrouw Hester Maij, de gedeputeerde van de provincie Overijssel als voorzitter van de Stuurgroep Pact van Twickel.

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

Lees verder →

Op de plek waar de Eschmolen herbouwd zal worden, sloot Annie Schreijer-Pierik – CDA-kandidaat voor het Europees Parlement – haar verkiezingscampagne af.

annie schreijer

V.l.n.r. Jan Bouke Zijlstra, Annie Schreijer-Pierik, Derk Rouwhorst, Sander Smit, Jan Brummer en Adriaan van Es

Lees verder →